Analys av Facebook-sidor via Notified

image

Sedan någon månad har du via Notified haft möjlighet att läsa in hela Facebook-sidor för mer djupgående analyser än de som är möjliga via Facebook Insights. Du kan läsa in vilken sida som helst – såväl din egna som konkurrenternas för jämförelser!

En unik aspekt av analyssektionen är att vi beräknar siffror på engagemangsnivån på olika sidor. Detta hjälper er att fokusera på att skapa värde istället för att räkna fans.

Bygg starkare relationer

Med hjälp av Facebook-analysdelen får du hjälp att svara på frågor som hjälper er i utformningen av hur ni ska utveckla ert eget arbete och bygga ännu starkare relationer mer ena fans. Exempel på frågor som enkelt kan undersökas och besvaras är:

  • Hur mycket engagemang skapar vi egentligen, och vid vilka olika tidpunkter är det som mest engagemang skapas?
  • Vilken typ av innehåll skapar mest engagemang?
  • Vilka är våra främsta ambassadörer i våra egna kanaler? Hur kan vi stärka banden?
  • Hur ser branschgenomsnittet för engagemangsnivå ut?
  • Vad gör ni/andra aktörer framgångsrikt på era Facebook-sidor?
  • Vilka dagar och tidpunkter finns störst engagemang på sidan?
  • Hur förhåller sig aktiviteten/engagemanget på Facebooksidorna jämfört med vår exponering i externa kanaler? Går det att hitta synergieffekter?

Kom igång idag!

Tala med din kontaktperson på Notified för att komma igång eller om ni har några ytterligare frågor.

Inte kund ännu? Testa gärna Notified helt kostnadsfritt för att se om det är något för er!

image

Share: