linkedinsommar

Årets bästa sommarprat

Sommar i P1 har blivit till en institution i Sverige. Det engagemang som väcks när sommarpratarna släpps och hur mycket svenskarna pratar om radioprogrammen är unikt – inget annat radioprogram har ens i närheten av det genomslag som just Sommar i P1 har. Jag satte mig därför i färd med att utröna lite vad vi kan hitta för mönster utifrån datan. Vilka pratas det mest om och varför, men kanske framförallt ville jag undersöka om svenskarnas förväntningar uppfylldes – var sommarpratet lika bra som förväntat?

sommarip11

Innan den 9/6 pratade nästan ingen om Sommar i P1, det var som om folket hade missat att det skulle vara i år igen. Detta syntes tydligt när alla årets sommarpratare utannonserades klockan 13, då hela 3 337 inlägg om Sommar i P1 och relaterade hashtags (se grafen nedan). NÄR människor pratar om något har nästan alltid denna fördelning (se grafen uppdelat på timmar till vänster), det byggs först upp långsamt för att fullkomligt explodera vid själv utannonseringen. Sedan avtar det exponentiellt och dagen avslutas med lite fler omnämnanden innan dygnet är över.

Vill även vara tydlig här att bara för att en sommarpratare har många omnämnanden, så betyder det inte nödvändigtvis att hen är mest populär eller uppskattad. Det är alltså inte rätt att tolka antal omnämnanden som en topplista över popularitet, utan vi måste även titta mer på datan för att kunna utröna detta. Med det sagt så är det oftast den mest omnämnda personen/organisationen som är populärast – men alltså inte alltid. Omnämnandena kan nästan uteslutande kategoriseras till antingen förväntning eller avsky/ointresse – dvs antingen starkt positiva eller starkt negativa. Om vi bara tittar på antal omnämnanden 9/6 ser vi att Lars Ulrich toppar antal omnämnanden och en analys av träffarna berättar att 92% är positiva, något som kan jämföras med Bert Karlsson, där reaktionerna till stor del var negativa (73%). Den tredje mest omnämnda Sommarprataren var Silvana Imam och även hennes omnämnanden var starkt positiva (90% positiva).

sommarip12

Förväntningarna var alltså högst på Lars Ulrich och Silvana Imam, men hur blev sedan utfallet?

När vi sedan i efterhand tittar på hur svenska folket har pratat om de olika sommarpratarna så är det tydligt att förväntningarna inte infriats – mest omtalade sommarpratet var Edward Bloms, med Janne Karlsson på en andraplats och tredjeplatsen knips av Silvana Imam. Det sommarprat som hade det mest positiva tonläget var Kim Källström – något som även syns på antalet omnämnanden när vi istället tittar på detta uppdelat på dag (istället för namn). Jaha, hur kan det vara så att sommarpratarna placerar sig olika beroende på hur vi ser på datan? Det finns två förklaringar till detta; dels att sommarpraten inte alltid lyssnas på live, vissa har fått stor spridning i efterhand – såsom Edward Bloms. Den andra förklaringen till detta är att vissa namn inte omnämns i sin helhet. Exempel på detta är Kim Källström – där både Kim och Källström ungefär är lika vanliga. Även Bert Karlssons sommarprat hade många omnämnanden – men över hälften av dessa handlade inte om sommarpratets kvalitét utan istället om SR:s beslut om att han behövde ändra innehållet. Dessutom så var de inlägg som diskuterade sommarpratet huvudsakligen negativa.

sommarip13

Så, vem var egentligen bäst baserat på datan?

När vi väger samman alla dessa variabler kommer vi fram till den utlovade topplistan av årets bästa sommarpratare:

  1. Kim Källström
  2. Edward Blom
  3. Silvana Imam

 
Adam Hjort, Head of Customer Success

Datan har tagits fram med hjälp av Notified. Skulle du vilja lära dig mer om vår plattform? Läs mer här

Share:

1 comment

  1. Everyone loves what you guys tend to be up too.
    Such clever work and reporting! Keep up the fantastic works guys I’ve included you guys to
    my blogroll. http://bing.net

Kommentera