Influencers

4 steg till en perfekt match mellan influencers och ert varumärke

Personer med en lojal följarskara på sociala medier har utvecklats till en värdefull marknadsföringskanal. Och jobbar du med kommunikation vill du så klart säkerställa att de nämner ditt varumärke framför alla andras. Men att omnämnas är i de flesta fall inte något som bara sker av sig självt. Det kräver en välplanerad strategi.

Om influencer marketing är en del av den strategin gäller det att hitta de influencers som kan tillföra mest värde i linje med era företagsmål. En undersökning från Nielsen Catalina Solutions (NCS) visar att influencer marketing kan resultera i en elva gånger högre ROI, jämfört med alla andra former av digital media. Vem vill inte kunna leverera de siffrorna?

Vägen till det perfekta samarbetet

Så – hur hittar ni det perfekta samarbetet som kan boosta era försäljningssiffror och skapa en lojalare kundgrupp? För sanningen är den, att utan en ”match made in heaven” mellan varumärke och influencer, kommer investeringen inte att ge er det önskvärda resultatet. En bra struktur, när ni ska påbörja ert detektivarbete, är att utgå ifrån de fyra R:n:

Relevans, Reach, Resonance och Reaction

Relevance: Når influencern ut till din specificerade målgrupp?

Klargör först vilket resultat ni vill uppnå med samarbetet. Gå därefter närmare in på hur er målgrupp ser ut och om och hur influencern ev. når ut till denna.

Via Notified kan du hitta de influencers som redan är ambassadörer för ert varumärke. Eller utöka sökningen till utanför de redan befintliga varumärkesambassadörerna. Då kan du istället identifiera influencers baserat på bransch, produkt eller intresseområde. Finns din målgrupp huvudsakligen på Instagram? Filtrera baserat på ert val av social mediekanal.

Reach: Influencerns potentiella räckvidd.

Hur stor del av er målgrupp kan ni potentiellt nå, med ert budskap, genom influencern? Med hjälp av Notified får du en uppdatering om den potentiella räckvidden vid inläggets tidpunkt.

Influencers - potentiell räckvidd

Resonans: Potentiellt engagemang

En av de största anledningarna till att arbeta med en influencer är förtroende. Att influencern har lojala följare med högt engagemang kommer med största sannolikhet att vara till er fördel. Målgruppen ni vill nå, måste lita på det influencern säger för att ert samarbete ska lyckas.

Engagemang syftar på gilla-markeringar, delningar och kommentarer och är ofta ett resultat av just en lojal skara följare. Vid ert val av influencer behöver ni väga in: hur stor chans det är att influencern kan få ert budskap att engagera hens publik, så att er målgrupp aktiveras och tar de steg som är av betydelse er, t.ex. köper er produkt.

Notified låter dig enkelt filtrera potentiella influencers baserat på engagemangsnivåer.

Reaktion: All marknadsföring syftar till en sak – att skapa reaktion hos din målgrupp.

En reaktion kan sträcka sig från ökad varumärkeskännedom till högre försäljningssiffror. Det är här som ett mediebevakningssystem verkligen kan göra skillnad.

När ni har initierat ett eller flera samarbeten med relevanta influencers fortsätter ert arbete. Ni bör löpande följa upp på effekten samt fortsatt arbeta med att identifiera nya samt utvärdera befintliga samarbeten.

Genom Notified kan du välja att få nyhetsrapporter dagligen, veckovis, månadsvis eller kvartalsvis. Du kan också skapa dashboards, som enkelt delas med ledningen och förhoppningsvis visar samarbetets positiva resultatet.

KONTAKTA OSS SÅ BERÄTTAR VI MER

Share:
Louise Svalqvist

Louise Svalqvist

Louise är Marketing Manager på Notified med bred erfarenhet av digital marknadsföring och customer engagement framförallt inom B2B.

Kommentera