Vi behöver en sociala medier

För snart 4 år sedan skrev jag min magisteruppsats om hållbarhetsbegreppet och hur det användes inom den företagsekonomiska diskursen. Efter mina fältstudier blev det mer och mer tydligt hur urholkat begreppet blev och hur lättvindigt företagsledare slängde sig med det. Jag kommer fortfarande ihåg hur hållbarhetskonsulten grinade illa när hon […]